Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


GYERMEKHÁZ CSALÁDI BÖLCSŐDE  (I-II)

 HÁZIREND ÉS SZABÁLYZAT

 

Nyitva tartás

 

 

1.      A családi bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.00  -  16.00  óráig. Amennyiben igény merül fel (dolgozó, tanuló szülő részéről), a nyitva tartás az igényekhez igazodva változhat!

 

 

 

2.      A családi bölcsőde reggel 7.00 - tól fogadja az érkező gyermekeket. A reggelit 9.00 óráig tálaljuk folyamatosan. A gyermekek hazaviteléről kérjük, hogy 16.30 óráig gondoskodjanak.

 

 

 

3.      Nyitva tartási időben a mellékelt árlista árai érvényesek.

 

 

 

4.      Ettől eltérő időpont kérése is lehetséges, mindez előzetes egyeztetés alapján történik. A plusz szolgáltatásért plusz térítési díjat számolunk föl.

 

 

 

Előjegyzési, beiratkozási szabályok

 

5.      A Gyermekház Családi Bölcsőde I-II  2x7 férőhellyel rendelkezik.

 

6.      A Családi Bölcsőde 1 - 3 éves korig fogad gyermekeket.

 

7.      A jelentkezés folyamatos, a felvétel a jelentkezések sorrendjében történik.

 

8.      Amennyiben a jelentkező gyermeket helyhiány miatt nem áll módunkban családi bölcsődénkben elhelyezni, a gyermek nevét és a szülő elérhetőségét a szülő egyetértésével ún. „várólistára” tesszük, hogy a legközelebbi férőhely felszabadulásával ezt figyelembe vegyük.

 

9.      Beiratkozásnál a szülő kötelezi magát a gyermek nevét, születési adatait, lakcímét, és a szülő elérhetőségeit a bölcsőde rendelkezésére bocsátani.

 

Gyermekvédelmi szabályok

 

10.  A családi bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. A meghatalmazás lehet egyszeri és állandó (visszavonásig). 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

 

11.  Gyermek gondviselésére vonatkozó jogi határozat eredményét a szülő köteles legalább szóban a vezetőkkel közölni.

 

12.  A gyermek testi és lelki fejlődéséért közösen felelnek a szülői ház és a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek életében fejlődését/személyiségét veszélyeztető állapot állna be, úgy minden esetben a szükséges jogi intézkedést kötelesek eszközölni a felelős személyek.

 

Teendők betegség esetén

 

13.  A családi bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdeke védelmében lázas (37.5 C – nál magasabb testhőmérséklet) , antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a családi bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a családi bölcsődét értesíteni kell.

 

14.  A családi bölcsődében nem gondozható fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a kezelőorvos igazolása szerint ez az állapot fennáll. A betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással (egészséges, közösségbe mehet) fogadjuk újból.

 

15.  A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a családi bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

 

16.  Abban az esetben, ha a gyermek a családi bolcsődében napközben megbetegszik, a gondozónő értesíti a szülőt, ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím, és telefonszám.

 

Térítési díj fizetési szabályzat

 

17.  A szerződésben megállapított térítési díjat havonta előre kell fizetni, minden hó 5. napjáig.

 

18.  A gyermek hiányzása esetén a befizetett térítési díj összegéből egész napos gyermek esetén napi 550,- Ft-ot, fél napos, itt ebédelő gyermek estén napi 300,- Ft-ot visszaadunk a szülőnek, illetve a következő havi térítési díj összege ennyivel csökken.

 

19.  Amennyiben a gyermek a szülő elhatározásából véglegesen kimarad a bölcsődéből, az előre kifizetett díj összegéből a fennmaradt napokra napi 550,- / 300,- Ft-ot tudunk visszaadni a szülőknek.

 

20.  Előre jelzett kimaradásnál (nyaralás, stb.) is a fentiek érvényesek, azaz az előre kifizetett díjból napi 550,-/ 300,-  Ft-ot visszaadunk a szülőknek.

 

21.  Karbantartási idő alatt helyfenntartási díjat nem számolunk fel.

 

 

 

 

Tűzvédelmi szabályok, kivonulási terv

 

22.  Az épületben keletkezett tűz esetén a gyermekeket a két kijárat valamelyikén (ha ezek a tűz által elzártak, az ablakokon keresztül) azonnal kötelesek a családi bölcsőde dolgozói biztonságos körülmények között kivinni az épületből.

 

23.  A dolgozók közül 1 fő értesíti a tűzoltókat (105), a többiek a gyermekek kivonulásának rendjét és a nyugalmat biztosítja.

 

24.  A kivonulás a Dankó Pista, ill. a Csíkszereda utca felé történik.

 

Egyéb

 

25.  Amennyiben egy probléma a családok egy csoportját közösen érinti, úgy a családi bölcsődének kötelessége szülői fórumot rendezni e téma megbeszélésére.

 

26.  A Gyermekház Családi Bölcsőde nem dohányzó, így a napközi egész területén (az udvaron is) kérjük a dohányzás mellőzését.

 

27.  Megszűnik az ellátása annak a kisgyereknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt közösségben nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, vagy amikor a szülő nem fizeti a térítési díjat. Utóbbi esetben a gyermeket a nyilvántartásból 5 munkanap után töröljük.

 

28.  Jelen Házirend és Szabályzat a Gyermekház Családi Bölcsődében jól látható módon kifüggesztésre kerül.

A HÁZIREND  BETARTÁSÁT  KÖSZÖNJÜK

 

 

Kiskunfélegyháza, 2017. január 01.